Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công tác tuyên giáo góp phần tích cực vào việc việc duy trì sự thống nhất cao trong Đảng bộ, đồng thuận trong xã hội

Ngày đăng: 9:29 | 30/01 Lượt xem: 229

Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng; ngành Tuyên giáo huyện nhà đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bám sát định hướng của Trung ương, tỉnh, huyện và tình hình thực tế địa phương bằng nhiều cách làm đổi mới, thiết thực, góp phần quan trọng vào việc duy trì sự thống nhất cao trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng

  Ngành Tuyên giáo huyện tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo và đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội… của các cấp và địa phương đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 khóa XII… tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Chính quyền, hệ thống chính trị theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Duy trì và tổ chức tốt hội nghị giao ban, trực báo, hội nghị báo cáo viên đưa thông tin, tuyên truyền miệng tới cơ sở; trong đó, lồng ghép các nội dung và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, xã; đồng thời định hướng công tác tuyên truyền đối với cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề 2018; nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngành tuyên giáo huyện đã kịp thời tham mưu cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy xây dựng kế hoạch, quán triệt nội dung; ban hành chuẩn mực đạo đức của Cán bộ, đảng viên; chọn các đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện… đã trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, gắn với việc phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy trong đấu tranh, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã bàn thảo nhiều dự án Luật, trong đó có dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu) và dự án Luật An ninh mạng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Các thế lực thù định trong và ngoài nước thông qua mạng xã hội đưa thông tin sai lệch, vu cáo trắng trợn tinh thần, mục tiêu các điều khoản cụ thể trong dự án Luật, nhằm kích động dư luận, lôi kéo các phần tử quá khích và những người nhẹ dạ cả tin, có những hành vi vi phạm pháp luật. Trước tình hình dó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tăng cường định hướng thông tin tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các luật và dự thảo luật vừa được Quốc hội thông qua và dự kiến thông qua để cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và đồng thuận. Bên cạnh đó phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức họp, gặp mặt 108 Bí thư Chi bộ thôn, khối phố và các Bí thư chi, đảng bộ khối cơ quan để quán triệt tình hình, chỉ đạo những việc cần làm ngay… Do vậy tình hình trên địa bàn huyện Tiên Phước cơ bản ổn định.


      Ban Tuyên giáo Huyện ủy được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cụm 9 huyện miền núi năm 2018

  Chủ động hơn trong công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội

Thực hiện tốt công tác điều tra dư luận xã hội; theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong năm đã tiến hành 05 cuộc điều tra dư luận xã hội; qua đó tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, cấp ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề bứ xúc được dư luận xã hội trên địa bàn huyện quan tâm như: khai thác khoáng sản, tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, quản lý đất đai, làm nhà trái phép, xây dựng nông thôn mới… Triển khai thực hiện tốt Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về qui chế phối hợp hoạt động giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan và cấp ủy cơ cở đã kịp thời thu thập thông tin, tình hình dư luận xã hội trên địa bàn các để phục vụ cuộc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện với cán bộ và nhân dân các xã trọng điểm. Nhờ làm tốt công tác thu thập thông tin, phản ánh tình hình từ nhân dân nên cuộc đối thoại đã đạt được kết quả tốt, nhiều vấn đề trên các lĩnh vực công tác cán bộ, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác quản lý đất đai, tranh chấp địa giới hành chính, tệ nạn xã hội, chế độ chính sách cho người có công, công tác khám chữa bệnh và tình trạng thiếu bác sĩ ở Trạm y tế xã, xây dựng nông thôn mới, đầu tư cơ sở hạ tầng,… được lãnh đạo huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân.

Đẩy mạnh công tác thông tin - tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới

Ngành tuyên giáo huyện còn tham mưu thực hiện tốt việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện; năm 2018 đã tham mưu tổ chức 02 đợt bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt huyện, xã trên các lĩnh vực như: công tác đối ngoại của Đảng, tình hình kinh tế xã hội trong những năm gần đây, tình hình biển Đông, thông tin thời sự trong nước quốc tế, khu vực, trong nước nổi bật. Qua đó, nhằm bổ sung kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện về lý luận và thực tiễn, những vấn đề về quốc tế, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta giúp cho đội ngũ lãnh đạo của huyện nắm vững chủ trương, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền… góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thực hiện các bài viết, phóng sự phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt là xây dựng các phóng sự phản ánh gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện và phản ánh kịp thời trên đài huyện và đài tỉnh. Ngoài ra, để nắm và giải quyết kịp thời tình hình cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ngành Tuyên giáo huyện phân công đội ngũ cán bộ thường xuyên đi cơ sở, nắm tình hình trong nhân dân; tổ chức các cuộc giao ban định kỳ hằng quý ở cơ sở để nắm tình hình; đặc biệt trong năm, ngành tuyên giáo huyện chủ động xây dựng kế hoạch làm việc với Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã… qua việc nắm tình hình góp phần định hướng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hướng dẫn giải quyết những vấn đề khó khăn, góp phần ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại địa phương.

Chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chú trọng tham mưu cho Ban Thương vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát; trong năm đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tiến hành 02 cuộc kiểm tra và 04 cuộc giám sát; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện  08 cuộc kiểm tra, 08 cuộc giám sát và phúc tra trên lĩnh vực công tác tuyên giáo tại các tổ chức cơ sở Đảng. Một vấn đề quan trọng nữa là công tác sơ kết, tổng kết chuyên đề trên lĩnh vực tuyên giáo, trong năm đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 05 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/HU của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 23-NQ/TW của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-CT/HU, ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”; 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/HU, ngày 19/12/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới trên địa bàn huyện; tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”….qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên phong trào và chỉ ra các khuyết điểm; đồng thời đưa ra các giải pháp để chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Với những kết quả đã thực hiện trong năm 2018, ngành tuyên giáo toàn huyện được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2019 ngành tuyên giáo huyện nhà, cần tiếp tục chủ động, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2019 để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2019 nói riêng và cả nhiệm kỳ nói chung. Tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy đổi mới công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan đến công tác tuyên giáo một cách sát thực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nắm thông tin tình hình cơ sở, định hướng tư tưởng, công tác khoa giáo, công tác đấu tranh phòng chống các âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng việc xây dựng điển hình và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với quyết tâm chính trị ngành tuyên giáo huyện Tiên Phước phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)