Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của ban bí thư trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 7:42 | 17/12 Lượt xem: 237

Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện và các nhiệm vụ khác do cấp ủy giao. Trên cơ sở Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”. (Quyết định 185-QĐ/TW)

          Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 185 của Trung ương trên địa bàn huyện đạt được những kết quả quan trọng: Từ năm 2008 đến năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan mở 256 lớp với 20.717 học viên, cụ thể: Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở được 04 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính với 331 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn. Mở 02 lớp đào tạo Sơ cấp Lý luận chính trị với 108 học viên. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể của huyện, đã tổ chức được 17 lớp với 1.182 lượt người tham dự; 26 lớp bồi dưỡng chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị 06, 03, 05 của Bộ Chính trị các khóa) dành cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện với 2.504 người dự. Tổ chức 81 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng qua các khóa VIII, IX, X, XI và XII, dành cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với 7.948 lượt đảng viên, cán bộ. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và đảng viên mới nhằm góp phần tạo nguồn phát triển đảng trong công tác xây dựng Đảng qua các nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện; trong 10 năm đã tổ chức 29 lớp dành cho quần chúng ưu tú, số lượng người học là 2.713 người; 23 lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 1.075 có đồng chí. Phối hợp Hội đồng giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh huyện tổ chức 19 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho cán bộ thuộc đối tượng 4; những người là chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, các ông, bà là trưởng tộc họ thôn, khối phố với số lượng người tham gia là 1.347 người. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức 11 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ xã, thị trấn, thôn, khối phố, số lượng 639 lượt người dự. Tổ chức 33 lớp cập nhật kiến thức, thông tin thời sự trong nước và quốc tế dành cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức cấp huyện với 2.094 người. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo dành cho báo cáo viên, tuyên truyền viên xã, thị trấn với 474 đồng chí.

Qua 10 năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng, mở lớp tại Trung tâm BDCT huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp chiêu sinh, tổ chức, quản lý lớp cũng như công tác giảng dạy và học tập thực sự đã đi vào nề nếp, đạt nhiều kết quả. Trung tâm BDCT huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Qua hoạt động, đội ngũ cán bộ đảng viên của huyện và cơ sở đã vận dụng những kiến thức được nghiên cứu, tiếp thu, học tập vào trong thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

          Số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức và giảng viên chuyên trách của Trung tâm không ngừng được nâng lên. Đến nay, tổng số giảng viên kiêm chức là 09 đồng chí (Trong đó: 09/09 đồng chí có trình độ chuyên môn Đại học; 09/09 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị) và giảng viên chuyên trách của Trung tâm có 03 đ/c (trong đó: trình độ Đại học 2/3 đ/c; trình độ cao cấp lý luận chính trị 2/3 đ/c; trình độ trung cấp lý luận chính trị 1/3 đ/c). Trong các hoạt động, đội ngũ cán bộ và đội ngũ giảng viên luôn nêu cao khối đoàn kết thống nhất, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, luôn có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu và ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý, công tác giảng dạy ngày càng đạt chất lượng cao, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Nhiều năm liền, đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm được công nhận là tập thể Lao động xuất sắc, Chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Phương pháp giảng dạy và học tập được Trung tâm chú trọng và đổi mới, thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 14-4-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quy định 54-QĐ/TW ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Chế độ học tập lý luận chính trị (LLCT) trong Đảng”. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm BDCT huyện thực hiện cải tiến phương pháp truyền đạt trong đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu, vị trí, công tác của từng loại cán bộ, đảng viên, tăng tính thuyết phục, thiết thực của từng nội dung, chương trình gắn với thực tế của huyện. Nhằm tăng hiệu quả chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, ở khâu soạn giáo án, Trung tâm đã triển khai thực hiện Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW ngày 17-6-2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Việc soạn giáo án các bài giảng thực hiện tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện”. Qua đó, các giảng viên đã soạn đầy đủ nội dung giáo án theo mẫu gợi ý gắn với quy trình các bước lên lớp ở mỗi nội dung theo bố cục của tài liệu hướng dẫn. Sau đó giảng viên lập giáo án điện tử để thực hiện trình chiếu phục vụ công tác giảng dạy. Nhiều giảng viên áp dụng công nghệ thông tin đưa hình ảnh minh họa, chứng minh, tạo không khí sinh động ở các lớp bồi dưỡng, tạo ấn tượng cho người học. Số giảng viên có nghiệp vụ và năng khiếu sư phạm đạt trên 90%. Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện việc dự giờ, thao giảng, tổ chức các buổi góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm, theo đó đội ngũ giảng viên đã kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, từng bước trưởng thành, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng của học viên, Trung tâm BDCT huyện quy định trong học tập luôn dành khoảng thời gian nhất định để học viên trao đổi, thảo luận, mạn đàm; đồng thời tổ chức tốt việc kiểm tra, viết bài thu hoạch, đánh giá xếp loại, cấp giấy chứng nhận và kịp thời động viên khen thưởng cho những học viên đạt thành tích xuất sắc trong sinh hoạt, học tập. Việc đánh giá xếp loại học viên không chỉ căn cứ vào chất lượng bài viết thu hoạch, mà còn căn cứ vào mức độ chuyên cần, thái độ học tập, sinh hoạt, thảo luận trên lớp,... Nhìn chung, nhờ chú trọng đến công tác đổi mới về phương pháp nên chất lượng giảng dạy và học tập ở Trung tâm ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra và nhiệm vụ cấp ủy giao. 

          Cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ làm việc và giảng dạy, học tập tại Trung tâm BDCT được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện quan tâm. Hiện nay, Trung tâm có trụ sở làm việc riêng với tổng diện tích: 2.516 m2, trong đó: diên tích xây dựng 420 m2, có 01 phòng họp và 5 phòng làm việc cho cán bộ viên chức, có 02 Hội trường phục vụ cho việc mở lớp giảng dạy; 04 phòng ở học viên, 01 phòng ở cho giảng viên được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết; có 04 bộ máy vi tính trang bị cho cán bộ, viên chức, 03 máy vi tính xách tay và 01 máy chiếu phục vụ công tác giảng dạy, 01 thư viện để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của học viên. 

          Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư trên địa bàn huyện trong 10 năm qua vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế bất cập, đó là: Việc tổ chức hoạt động của Trung tâm theo Quy chế ban hành chưa được toàn diện; việc sơ kết rút kinh nghiệm, bổ sung quy chế chưa được thường xuyên, kịp thời. Cơ chế hoạt động quản lý của Trung tâm thực hiện theo Quy định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư nhưng còn bất cập: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Trung tâm đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện các chức năng về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công tác đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhưng tư cách pháp nhân thuộc sự quản lý của UBND huyện, sử dụng con dấu, thể thức văn bản là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; trong khi đó, cấp ủy huyện chỉ đạo về nội dung, hoạt động đối với Trung tâm. Đội ngũ giảng viên tại Trung tâm đa số là kiêm nhiệm, một số chưa qua chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định; giảng viên chuyên trách kỹ năng giáo dục lý luận chính trị, phương pháp giảng dạy còn nặng về phương pháp thuyết trình, trao đổi, thảo luận chưa nhiều. Một số lớp bồi dưỡng gặp khó khăn trong chiêu sinh, số lượng học viên tham dự còn hạn chế, nhất là việc mở các lớp Sơ cấp lý luận chính trị trong thời gian gần đây; một số chương trình giảng dạy theo quy định còn chồng chéo, trùng lắp về nội dung, cụ thể như trong chương trình bồi dưỡng đảng viên mới và chương trình Sơ cấp lý luận chính trị; việc đổi mới phương pháp dạy học vẫn còn những hạn chế nhất định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho giảng dạy còn thiếu.

          Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 28-02-2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 10-4-2018 của Huyện ủy Tiên Phước về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, hiện nay Huyện ủy Tiên Phước đang xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm BDCT vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Trong khoảng thời gian tiến đến việc sáp nhập, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục theo dõi lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Trung tâm, từ việc phê duyệt kế hoạch mở lớp theo định kỳ hằng năm đến công tác tổ chức cán bộ, nhân sự..., đồng thời chỉ đạo Trung tâm BDCT huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng tích cực; qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên huyện đủ năng lực, thực tiễn để tham mưu cho cấp ủy, cơ quan thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; góp phần quan trọng thực hiện thành công huyện Nông thôn mới vào năm 2022, huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2020 – 2025.

Tác giả: Nguyễn Minh Xinh

Nguồn tin: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)