Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đổi mới công tác tuyên truyền đưa Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống

Ngày đăng: 7:52 | 21/09 Lượt xem: 310

Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”( Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã quán triệt, thảo luận, ban hành kế hoạch và chỉ đạo các TCCS đảng trong toàn huyện tổ chức tốt việc thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều cách làm khoa học, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Do vậy, sau gần hai năm tổ chức thực hiện, đã mang lại những kết quả khả quan và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước xác định công tác tuyên truyền là hết sức quan trọng nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong thời gian qua công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề hằng năm trên địa bàn huyện được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng từ khâu xây dựng kế hoạch, đến tổ chức thực hiện, cụ thể như: tuyên truyền qua đội ngũ Báo cáo viên - Tuyên truyền viên, tuyên truyền trực quan, qua hệ thống loa truyền thanh, tổ chức hội thi, bản tin, website…, cụ thể: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ, phát động hưởng ứng “Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 -2018 và gửi tác phẩm tham gia dự thi ở tỉnh và được chọn dự thi ở Trung ương đạt giải C. Bản tin Tiên Phước, Cổng thông tin điện tử huyện duy trì có hiệu quả chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều bài viết phản ánh tình hình và kết quả triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đài TT-TH huyện thực hiện có hiệu quả chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã phát sóng với thời lượng 40 giờ; xây dựng 752 lượt chuyên mục với 2.100 tin, bài phản ánh tình hình thực hiện Chỉ thị 05, gương người tốt việc tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên hệ thống loa truyền thanh của huyện; đồng thời, cộng tác với Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh hơn 200 tin, bài. Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện thực hiện được 400m2 panô, 656m băng rôn, xây dựng 35 chương trình văn nghệ nhằm tuyên truyền Chỉ thị 05 sâu rộng trong các tầng lớp nhân nhân. Công an huyện đã tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. Ban Chỉ huy Quân sự huyện gắn Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Huyện Đoàn tổ chức các buổi toạ đàm “Thanh thiếu niên học tập và làm theo lời Bác”, hội thi “Đoàn viên thanh niên học tập và làm theo lời Bác”. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện đã chỉ đạo Ban Thường trực MTTQ và các hội đoàn thể cơ sở bằng nhiều hình thức như: lồng ghép trong các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt tổ nhóm, hội nghị, hội thi, phát tờ rơi… để tuyên truyền Chỉ thị 05 trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân. Tại các xã, thị trấn công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức các buổi tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa ở khu dân cư, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, các hội đoàn thể; các buổi nói chuyện, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tổ, nhóm tại các trường... Việc duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng việc giao ban đầu tuần, chào cờ kể chuyện về Bác đầu tháng tại các Chi, Đảng bộ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã phát huy tác dụng và tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, nhiều xã (như Tiên Mỹ, Tiên Lập, Tiên Hà, Tiên Châu, Tiên Sơn....) đã tổ chức tốt hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội thi Bí thư chi bộ giỏi gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4... Những hoạt động trên đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong huyện ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó đã dấy lên phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, mỗi tổ chức, cá nhân xây dựng, lựa chọn những tiêu chí, chuẩn mực cụ thể để đăng ký làm theo bằng những việc làm thiết thực. Kết quả năm 2017, các tổ chức cơ sở Đảng từ huyện đến cơ sở đã tuyên dương 33 tập thể và 80 cá nhân đã có thành tích, việc làm tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm: Công tác tuyên truyền, giáo dục tuy được các cấp ủy chú trọng hơn nhưng tại một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, đa dạng, phù hợp. Tuyên truyền điển hình tiên tiến còn ít, thiếu sự thuyết phục. Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân còn nhiều lúng túng, bất cập...
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Tiên Phước  trong thời gian tới cần triển khai một số giải pháp cụ thể như sau:
Một là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú về nội dung Chỉ thị 05, các chuyên đề hằng năm để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời phê phán những tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng, còn hình thức trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Hai là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện phải gắn kết chặt chẽ với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về công tác xây dựng Đảng. 
Ba là, tiếp tục chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị…, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…theo tinh thần Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 22/CT-UBND và Chỉ thị 26/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam. 
Bốn là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc chào cờ đầu tháng, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn; ghi chép sổ tay học tập làm theo gương Bác… 
Năm là, đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị và duy trì thành nề nếp thường xuyên; thường xuyên phân công cấp ủy viên tham dự các buổi sinh hoạt thường kỳ với chi bộ, qua đó kịp thời hướng dẫn, bổ sung các nội dung học tập… Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm.
Sáu là, chú trọng việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị; trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, các cam kết, những nội dung đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng. 

Tác giả: Nguyễn Minh Xinh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước

Nguồn tin: Tỉnh ủy Quảng Nam

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)