Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đảng bộ xã Tiên Hà - 70 năm xây dựng và phát triển

Ngày đăng: 7:37 | 28/08 Lượt xem: 343

Ngày 18/8/1948, tại chân Rừng Miếu, núi Đoác thôn Phú Vinh, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập với tên gọi là Chi bộ Hoàng Hữu Nam tiền thân của Đảng bộ xã Tiên Hà ngày nay. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong xã phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua mọi khó khăn thử thách trong bám trụ chiến đấu chống giặc ngoại xâm cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã Tiên Hà (18/8/1948-18/8/2018) nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ; nêu bật vai trò, ý nghĩa và những hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng; tri ân các bậc cách mạng tiền bối, một lòng, một dạ theo Đảng, lãnh đạo nhân dân Tiên Hà đứng lên đấu tranh cách mạng, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, nêu cao lòng tự hào, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Tiên Hà có 264 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường; 61 thương bệnh binh các loại. Có 65 bà Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện nay 01 Mẹ còn sống. Có 321 cá nhân được tặng Huân chương và 196 cá nhân được tặng Huy trương kháng chiến các loại.

Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Hà đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt ngày 29/4/1999, Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tiên Hà vì đã có thành tích trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, những năm gần đây, Tiên Hà có bước đột phá vươn lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp đổi mới. Đảng bộ xã đã tập trung trí tuệ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ đề ra. Kinh tế phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng nông nghiệp và dịch vụ, tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm. Sản xuất nông nghiệp bước đầu chuyển dịch theo hướng hàng hóa, bền vững. Đã xuất hiện một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, có sự liên kết tạo thành chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, như mô hình trồng cam của ông Phan Văn Hội (500 gốc), Nguyễn Văn Tâm (200 gốc) ở thôn Tiên Tráng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển. Đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng xã nhà đã biết phát huy nội lực, huy động các nguồn lực trong nhân dân, đồng thời tranh thủ tốt các nguồn đầu tư, hỗ trợ của cấp trên để xây dựng cơ sở hạ tầng, như: đường Tiên Châu – Tiên Hà, cầu Tài Thành, 1km đường trung tâm xã, các tuyến đường từ Tiên Hà đi Tiên Sơn, bê tông giao thông liên thôn, liên xóm, đường lâm sinh kết hợp dân sinh được mở mới,… tạo ra mạng lưới giao thông đồng bộ, cơ bản đã đáp ứng được việc đi lại của nhân dân, vận chuyển hàng hóa,…góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn” được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được triển khai đầy đủ, kịp thời và chu đáo, việc xác lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách minh bạch, công khai, dân chủ. Hoàn thành công tác xóa nhà ở tạm bợ cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, công trình nghĩa trang Liệt sĩ được nâng cấp; việc thăm hỏi, động viên các đối tượng và gia đình chính sách nhân ngày lễ, ngày Tết được quan tâm chu đáo.

Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Chất lượng giáo dục được nâng cao, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học được đến trường đạt 100%, tỷ lệ học sinh khá, giỏi, đỗ đạt tốt nghiệp, học sinh đạt giỏi các kỳ thi do tỉnh, huyện tổ chức năm sau cao hơn năm trước. Xã hoàn thành chương trình phổ cập xóa mù chữ, phổ cập cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và phổ cập giáo dục THCS, 2/3 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài được coi trọng, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh, hoạt động nền nếp. Hằng năm, nhân dịp Tết đến Xuân về, địa phương tổ chức các hoạt động như: văn nghệ quần chúng, gửi thư ngỏ đến các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài xã để gây quỹ khuyến học, giúp hàng ngàn lượt học sinh nghèo có điều kiện đến trường học tập. Trung tâm văn hóa xã được nâng cấp đủ cơ sở vật chất để phục vụ hội họp, học tập và giao lưu văn hóa văn nghệ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát động sâu rộng đến mọi người, mọi nhà, chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tộc họ, cơ quan văn hóa được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, trạm Y tế xã cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thông thường cho nhân dân; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, Y tế dự phòng và các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được thực hiện thường xuyên.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, số vụ việc vi phạm pháp luật xảy tra trên địa bàn được phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Lực lượng Công an, Quân sự được xây dựng đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt những kết quả tích cực, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong năm 2017, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng. Hoạt động của Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đem lại hiệu quả cao, nhiều năm đứng trong tốp đầu thi đua của huyện.

Nhờ giữ vững và phát huy được truyền thống anh hùng trong đấu tranh và đoàn kết trong xây dựng quê hương đã đem lại những thành tựu kinh tế, xã hội; an ninh, quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh;…được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Phấn khởi trước những thành tựu đạt được 70 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Tiên Hà càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, ra sức phát huy lợi thế, tiềm năng, đẩy lùi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần cùng cả nước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quyết tâm đưa Tiên Hà trở thành xã Nông thôn mới vào năm 2020.

Tác giả: Bùi Văn Thuấn

Nguồn tin: Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Hà

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)