Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 14 với nhiều nội dung quan trọng

Ngày đăng: 15:30 | 10/07 Lượt xem: 314

Sáng ngày 06-7-2018, tại Trung tâm văn hóa huyện, Huyện ủy Tiên Phước đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (khóa XVI). Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Vinh - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và gần 170 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Trầm Quế Hương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hường Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

 
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/HU, ngày 17-9-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 31-10-2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/HU, ngày 25-12-2008 của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 31-10-2008 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, Mặt trận, các hội, đoàn thể đã có nhiều nỗ lực, tập trung chỉ đạo, điều hành, bám sát mục tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2018 đã đề ra. Kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp, kinh tế vườn, kinh tế trang trại phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được triển khai rộng rãi trong nhân dân, nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; một số công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, cải thiện đáng kể kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chất lượng giáo y tế, hoạt động văn hóa, du lịch có nhiều tiến bộ. Chính sách người có công cách mạng, an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả,... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc chuyển đổi ruộng một vụ còn lúng túng và thiếu tính quyết liệt; việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn còn hạn chế; nhiều địa phương chưa xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số công trình còn nhiều khó khăn, vướng mắc, việc giải ngân vốn một số công trình còn chậm; tỉ lệ học sinh bỏ học còn cao; tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết ra nhân dân còn hạn chế; tỉ lệ phát triển đảng viên đạt thấp; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới,…
Đánh giá sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết tại hội nghị lần này đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngoài nhấn mạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua đó bổ sung các giải pháp phù hợp để Đảng bộ tập lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung nêu trên trong thời gian tới. 
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận trên các nội dung như: công tác quản lý, bảo vệ rừng; kết quả trong chuyển đổi ruộng một vụ; kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, tệ nạn cờ bạc; việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giải pháp triển khai tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết ra nhân dân,... 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vinh – UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao những phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới huyện cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan trên các lĩnh vực nêu tại hội nghị; trong đó cần tập trung củng cố củng cố, sắp xếp tinh giản bộ máy; phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu; nâng cao hơn nữa tinh thần phê bình và tự phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên,... 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả khá toàn diện trong quý 6 tháng đầu năm cũng như những nội dung sơ kết, tổng kết tại hội nghị lần này. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục chủ động rà soát lại các chương trình, kế hoạch trong năm, các nội dung sơ kết, tổng kết tại hội nghị lần này, đánh giá việc làm được, chưa làm được, những hạn chế cần khắc phục và đề ra các giải pháp phù hợp, trong đó cần chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả, cải tạo chỉnh trang vườn; lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng NTM, phân công phân nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng cơ quan, ban, ngành và từng cá nhân; xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội theo quyết định 217, 218 Bộ Chính trị.... đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tác giả: Ngọc Triều

Nguồn tin: http://quangnam.dcs.vn/

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)