Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

Ngày đăng: 8:08 | 15/03 Lượt xem: 427

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là chức năng lãnh đạo của Đảng, là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn từ khi thành lập Đảng đến nay đã chỉ ra rằng, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo. Đồng thời, Đảng ta luôn khẳng định kỷ luật đảng là kỷ luật sắt, kỷ luật là sức mạnh của Đảng. Muốn đạt hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, Đảng phải thường xuyên tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy được tăng cường, nhất là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu bổ sung ủy viên UBKT Huyện ủy; tham mưu xây dựng Chương trình, Kế hoạch hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2017. Tham mưu và tham gia thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng. Với tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Qua kiểm tra giúp cấp ủy nắm bắt tình hình cơ sở, đánh giá lại việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Huyện ủy trên các lĩnh vực, rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2018 và những năm tới.

Đáng chú ý là công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã vượt qua nhiều khó khăn, áp lực, tập trung năng lực, trí tuệ thực hiện quyết liệt với một số vụ việc điển hình. Đối với Đảng ủy xã Tiên Cẩm và các cá nhân có liên quan, qua kiểm tra về vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề tồn tại của địa phương, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kết luận: Tập thể Đảng ủy và 02 cá nhân là cán bộ lãnh đạo liên quan đều vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Tiến hành và tham mưu xử lý kỷ luật với hình thức “Khiển trách” đối với tập thể Đảng ủy xã Tiên Cẩm và đồng chí Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy; “Cảnh cáo” đối với đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, đề nghị thay đổi công tác đối với đồng chí này.

Đối với vụ phá rừng tại xã Tiên Lãnh, qua dư luận báo chí, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động nắm bắt tình hình, xác định nội dung vi phạm, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Tổ Kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy xã Tiên Lãnh và các cá nhân liên quan trong việc buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý trên lĩnh vực phát triển, bảo vệ rừng và quản lý đất đai. Qua quá trình thẩm tra, xác minh kỹ lưỡng, đấu tranh kiên quyết, xem xét công tâm, khách quan, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, Tổ Kiểm tra giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận chính xác bản chất vấn đề; xác định tổ chức đảng và cá nhân được kiểm tra đều vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ tác hại và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xử lý kỷ luật hình thức: “Cảnh cáo” đối với tập thể Đảng ủy xã Tiên Lãnh, “Cảnh cáo” đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, “Cách chức Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020” đối với đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã, “Khai trừ” đối với đồng chí đảng viên là công chức địa chính xã. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề nghị cấp có thẩm quyền cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI đối với đồng chí Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã.

Xem xét, kỷ luật một cán bộ, đảng viên là việc hết sức thận trọng, bởi đó là sinh mệnh chính trị của cán bộ, là uy tín của tổ chức đảng. Những người làm công tác kiểm tra phải chịu nhiều áp lực bởi đây là đồng chí mình, phải làm sao vừa đảm bảo sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, vừa mở con đường cho đảng viên bị kỷ luật khắc phục và phấn đấu trở thành đảng viên tốt của Đảng. Phương châm, mục đích của công tác kiểm tra không phải là đi “bới lông tìm vết” trong việc làm sai trái của đảng viên mà bằng nhiều hình thức, nhất là tự phê bình và phê bình, phát huy tính chiến đấu giúp tổ chức đảng, đảng viên nhận ra khuyết điểm để khắc phục. Kỷ luật đảng vừa mang tính giáo dục sâu sắc đối với đảng viên bị kỷ luật vừa nhằm cảnh tỉnh, giáo dục, răn đe và phòng ngừa sai phạm đối với các đảng viên khác. Bởi vậy, có những cán bộ khi nhận hình thức kỷ luật đã nói lời cám ơn vì đã giúp họ nhận rõ vi phạm, sai phạm, yếu kém để sửa sai.

Những kết quả đạt được trong năm 2017 đã góp phần quan trọng từng bước làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, được đảng và nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Năm 2018, thực hiện Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp. Để làm tốt việc này, cần phải tăng cường quán triệt các văn bản của Đảng, đặc biệt là các văn bản mới như Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định 102- QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03-01-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ được các hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật tương ứng để tự “răn mình”. Đồng thời, mỗi cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao, xứng đáng với lòng tin của Đảng và nhân dân giao phó.

Tác giả: UBKT Huyện ủy

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)