Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Ban chỉ huy Quân sự xã Tiên Ngọc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019

Ngày đăng: 15:45 | 06/01 Lượt xem: 381

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 18/01/2019 của Huyện ủy Tiên Phước về nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019; Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND huyện Tiên Phước về giao chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cho xã Tiên Ngọc năm 2019; Nghị quyết số 57-NQ/ĐUQS ngày 22/01/2019 của Đảng ủy Quân sự huyện Tiên phước về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của huyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã (CHQS) tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 101-NQ/ĐU ngày 25/01/2019 của Đảng ủy xã Tiên Ngọc về lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019; Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND xã Tiên Ngọc về giao chỉ tiêu nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 cho các thôn. Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn để triển khai thực hiện. Căn cứ tình hình thực tế Ban Chỉ huy Quân sự xã kịp thời củng cố bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thông qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện phê chuẩn đảm bảo nội dung đúng quy trình, sẵn sàng xử lý tốt khi có tình huống xảy ra. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực tăng cường theo kế hoạch của cấp trên bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự, Kiểm lâm theo Nghị định 77/NĐ-CP, Nghị định số 133/NĐ-CP của Chính phủ được duy trì thường xuyên. Thực hiện tốt việc giao ban giữa Ban CHQS và Ban công an xã hằng tuần, tháng. Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn cơ bản ổn định. Các hoạt động khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép được ngăn chặn kịp thời.

Ban CHQS xã cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký độ tuổi theo Luật Dân quân, Tự vệ (DQTV) chặt chẽ đúng quy trình, hiện nay toàn xã có 785  người. Tập trung xây dựng LLDQ đảm bảo quân số theo chỉ tiêu giao. Cán bộ Ban CHQS, lực lượng dân quân tham gia tập huấn do cấp trên tổ chức đảm bảo 100% với phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng”. Căn cứ hướng dẫn của cấp trên, Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch, thao trường, bảo đảm vật chất, tiến trình biểu, phân công nội dung bài giảng xây dựng giáo án thông qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện phê chuẩn. Tiến hành tổ chức sinh hoạt lực lượng dân quân quán triệt, triển khai công tác huấn luyện, giao nhiệm vụ cho các thôn có trách nhiệm động viên đưa lực lượng tham gia huấn luyện đảm bảo 100% quân số theo chỉ tiêu giao năm 2019 (49/49 đồng chí). Kết quả các đợt huấn luyện đạt khá, chất lượng cao hơn năm trước. Tham gia hội thi trưng bày mô hình học cụ huấn luyện, tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp huyện, tỉnh và quân khu. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, theo Chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên. Trong diễn tập có thực binh trung đội dân quân chiến đấu bảo vệ thôn và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong diễn tập đảm bảo an toàn.

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được Đảng ủy, UBND xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã luôn được củng cố, bổ sung đúng, đủ thành phần. Xây dựng kế hoạch công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Phân công thành viên phụ trách các thôn giúp Ban nhân dân thôn điều tra nắm thực lực trong độ tuổi thực hiện luật NVQS. Tổ chức đăng ký NVQS lần đầu, xét duyệt thực lực từ thôn đến xã được chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, đúng Luật. Thực hiện tốt công tác niêm yết công khai dân chủ từng loại danh sách thực lực tại UBND xã và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn. Bên cạnh đó thành viên Hội đồng NVQS làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên trong năm tổ chức đăng ký NVQS lần đầu, khám sức khỏe NVQS, giao quân (năm 2019: 7/7 công dân) đạt 100% chỉ tiêu. Không có trường hợp chống lệnh gọi khám sức khỏe hoặc chống lệnh gọi nhập ngũ. Chất lượng, trình độ học vấn của thanh niên nhập ngũ năm sau cao hơn năm trước.

Công tác Đảng công tác chính trị được Đảng uỷ, Chi bộ Quân sự tập trung lãnh đạo. Chấp hành nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy và Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong năm qua, tập thể chi bộ luôn đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và vi phạm kỷ luật, Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 4 năm qua.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo Hội đồng chính sách xã triển khai thực hiện các chế độ chính sách. Triển khai và thực hiện tốt Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đề nghị về trên 28 hồ sơ, đã chi trả được 14 đối tượng. Thực hiện tốt công tác nắm thông tin về phần mộ liệt sĩ và liệt sĩ trên địa bàn theo hướng dẫn của cấp trên, tổ chức phát phiếu lấy thông tin và thu phiếu tổng hợp và tổ chức kết luận địa bàn. Công tác chính sách, hậu phương quân đội thường xuyên được chăm lo, nhân dịp các ngày lễ, tết, UBND xã tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công, gia đình có con em tại ngũ gặp khó khăn. Bên cạnh đó nhân các đợt huấn luyện Đảng uỷ, UBND xã, Mặt trận và các ngành, đoàn thể thăm LLDQ tham gia huấn luyện. Tổ chức thăm quân nhân nhập ngũ hằng năm để cổ vũ động viên tinh thần chiến sĩ mới.

Công tác hậu cần, kỹ thuật thường xuyên được Đảng ủy, UBND xã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban chỉ huy trong điều kiện xã còn nhiều khó khăn về thu ngân sách; tuy vậy, ngay từ đầu năm, UBND xã đã cân đối thêm để chi cho nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương, chi trả chế độ cho LLDQ khi tham gia trực SSCĐ,... Bên cạnh đó UBND xã chỉ đạo BCHQS xã phối hợp với Hội LHPN xã tích cực vận động hũ gạo tiết kiệm được 2.240 lon. Bảo đảm kịp thời VKTB cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, hội thi, hội thao; tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo CVĐ 50, duy trì thường xuyên chế độ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT 1 lần/tuần.  Đồng thời chỉ đạo Quân sự - Công an phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt việc thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ theo Luật số 14/2017/QH14. Triển khai thực hiện tốt năm an toàn giao thông, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT xã không vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối.                                               

Để có được những kết quả đã nêu ở trên, phải nói đến vai trò làm công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban CHQS xã mà trực tiếp là vai trò làm tham mưu của đồng chí Võ Công Khánh, ĐUV, Chỉ huy trưởng Quân sự xã. Với trách nhiệm là Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ Quân sự, CHT Ban CHQS xã bản thân đồng chí luôn làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ huy và chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Ban CHQS xã về thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Nhìn chung phong trào thi đua của Ban CHQS xã Tiên Ngọc có bước phát triển tốt, được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đơn vị liên tiếp 2 năm liền dẫn đầu toàn huyện về phong trào thi đua, được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Những kết quả đã đạt được là đáng trân trọng và biểu dương, nhân rộng, có thể khẳng định nguyên nhân đạt được đó là:

- Việc tuân thủ, chấp hành và thực hiện nghiêm cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu; Chi bộ Quân sự là hạt nhân lãnh đạo trong mọi phong trào; Ban CHQS xã luôn bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ của UBND huyện giao ngay từ đầu năm, làm tham mưu kịp thời, chính xác cho Đảng ủy, UBND xã; nội bộ luôn thực sự đoàn kết, trách nhiệm được phân công rõ ràng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Huyện uỷ, UBND huyện, cơ quan Quân sự huyện, trên cơ sở đó Đảng uỷ, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ QP, QSĐP trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ hàng đầu làm cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu của Ban CHQS xã, nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong tham mưu đề xuất với Đảng uỷ, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng ngày càng vững vàng về chính trị, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, sẵn sàng là lực lượng giải quyết tốt các tình huống xảy ra.

- Làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng giữa Ban CHQS với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữa 2 lực lượng Công an - Quân sự theo Quy chế phối hợp. Thường xuyên  tổ chức tuần tra bảo vệ địa bàn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Tác giả: Võ Tấn Lạt - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Ngọc

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)