Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành cho nghỉ học đến hết tháng 2 - Ảnh 1.

HS Quảng Nam được nghỉ học đến hết tháng 2

Trước đó, tỉnh Quảng Nam thông báo cho HS nghỉ học tới ngày 16-2, đến ngày hôm qua (14-2), tỉnh ra thông báo cho HS đi học trở lại từ ngày 17-2. Tuy vậy, sau khi có văn bản của Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định như trên.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT.