Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Ngành Giáo dục huyện Tiên Phước quyết tâm giữ vững thành tích và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới

Ngày đăng: 7:36 | 28/08 Lượt xem: 671

Trong năm học 2017 - 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của lãnh đạo các cấp trong công tác giáo dục, cùng với sự phấn đấu vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngành giáo dục Tiên Phước tiếp tục gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế để lại những băn khoăn, trăn trở; đòi hỏi sự cố gắng của toàn ngành cũng như sự chung tay góp sức của xã hội nhằm chuẩn bị tốt cho những năm học tiếp theo, tạo nền tảng cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Phòng GDĐT tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành chương trình và kế hoạch thực hiện, trong đó tiếp tục ưu tiên chú trọng đổi mới quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục tự chủ và chịu trách nhiệm trong các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý các đơn vị trường học. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm tiếp tục được đẩy mạnh; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề... Ðội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Việc tăng cường chỉ đạo đổi mới quản lý hoạt động chuyên môn trong nhà trường, nhất là gắn việc điều chỉnh nội dung với việc tăng cường đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; xác định trách nhiệm của nhà trường, giáo viên, gia đình trong công tác phối hợp giúp đỡ học sinh. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục đại trà đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục “mũi nhọn” tiếp tục được khẳng định với nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, trong năm học qua, Đội tuyển học sinh giỏi huyện tham gia hội thi học sinh tài năng Bảng 9 huyện miền núi đạt kết quả khá cao, 39/44 học sinh tham gia dự thi đều đạt giải, trong đó: 43 giải cá nhân, 05 giải nhất đồng đội và 02 giải nhất toàn đoàn (nhất toàn đoàn thi học sinh giỏi lớp 9 và nhất toàn Hội thi học sinh tài năng). Nếu so sánh kết quả với học sinh toàn tỉnh thì tổng điểm đồng đội ở một số môn của huyện Tiên Phước hơn một số huyện đồng bằng; có 6 học sinh thi đỗ vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Giáo dục Tiên Phước tiếp tục dẫn đầu thi đua khối 9 huyện miền núi, 3 năm liên tục được UBND tỉnh Quảng Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Với những thành tích trên, thật sự xứng đáng được ghi nhận và trân trọng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Chất lượng đại trà và mũi nhọn ở các trường khu vực khó khăn vẫn còn thấp so với mặt bằng chung toàn huyện. Trình độ, năng lực của giáo viên chưa đồng đều giữa các đơn vị trường học. Một số trường học chưa quan tâm xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh ở một số nơi vẫn chưa chặt chẽ và thiếu hiệu quả. Việc huy động nguồn lực xã hội đóng góp vào xây dựng trường học và công tác xã hội hóa giáo dục chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. Hiện tượng học sinh lười học, thiếu ý thức học tập, tỷ lệ học sinh yếu kém, sa sút về đạo đức, học sinh bỏ học giữa chừng ở một số trường vẫn còn cao.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế và chuẩn bị tốt cho năm học mới 2018 – 2019, Phòng GDĐT đã tham mưu UBND huyện cho chủ trương xây mới và sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho gần 30 trường, đồng thời đề xuất mua sắm bổ sung hơn 130 máy tính và hơn 1.000 bộ bàn ghế cho 46 trường. Việc bố trí sắp xếp đội ngũ cũng được quan tâm đúng mức, UBND huyện đã cho chủ trương tiếp nhận 14 giáo viên ngoài huyện để bổ sung cho những giáo viên nghỉ hưu; Phòng GDĐT bố trí luân chuyển, điều động đội ngũ giáo viên, nhân viên ổn định đảm bảo cho các trường bố trí ngay từ đầu năm học. Chỉ đạo các trường sử dụng kinh phí tự chủ để làm mới tường rào, cổng ngõ, cải tạo nhà vệ sinh, cảnh quan sư phạm… đảm bảo mới và xanh – sạch – đẹp chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Đối với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Phòng GDĐT tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp trên địa bàn toàn huyện, xây dựng kế hoạch sáp nhập và ghép các điểm trường lẻ; bàn giao các điểm trường không còn sử dụng cho UBND các xã.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Thứ ba, đẩy mạnh giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, qua đó tập trung chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL), giáo dục đạo đức, truyền thống, lịch sử địa phương, giáo dục kỹ năng sống. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động NGLL, thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng tránh đuối nước…

Xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xanh - sạch - đẹp - an toàn; khuyến khích học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng địa phương, dân tộc.

Thứ tư, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn, tạo điều kiện cho giáo viên ngoại ngữ tham gia các lớp bồi dưỡng hoặc tự học nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu chương trình ngoại ngữ 10 năm đối với giáo dục phổ thông; đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các Câu lạc bộ tiếng Anh và các tiết ngoại khóa có giáo viên nước ngoài trong các trường Tiểu học, THCS.

Thứ năm, tham mưu UBND huyện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư gắn với xây dựng trường chuẩn và nông thôn mới. Tiếp tục phân bổ kinh phí xây dựng trường học, ưu tiên các trường nằm trong lộ trình trường chuẩn; kiểm tra và sửa chữa kịp thời những trường đang xuống cấp, mua sắm bổ sung máy tính, bàn ghế; các trường sử dụng kinh phí tự chủ mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học, sử dụng có hiệu quả sách và các đồ dùng, thiết bị hiện có. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xây dựng cảnh quan trường, lớp học xanh – sạch – đẹp, an toàn; cải tạo, nâng cấp các công trình vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, không gây ô nhiễm môi trường.

Thứ sáu, thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp dạy học; vận động cán bộ, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng quy tắc ứng xử trong trường học, mỗi nhà giáo phải thường xuyên rèn luyện đạo đức lối sống, lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh người thầy thật mẫu mực; tạo điều kiện và động viên, khuyến khích nhà giáo không ngừng học tập, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục được giao, kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Với quyết tâm của lãnh đạo ngành, hỗ trợ của các cơ quan và sự đồng tâm hiệp lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học và việc đề ra được những giải pháp cụ thể, hữu hiệu trong thời gian tới, tin tưởng rằng ngành GD&ĐT Tiên Phước sẽ từng bước hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của ngành mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện đã đề ra và đáp ứng được lòng mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà.

Tác giả: Trần Thanh Hải

Nguồn tin: Trưởng phòng GD&ĐT huyện

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)