Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2018

Ngày đăng: 14:42 | 25/01 Lượt xem: 541

Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Hoạt động giám sát là một trong hai chức năng cơ bản, quan trọng của Hội đồng nhân dân các cấp với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân ở địa phương. Hội đồng nhân dân thực hiện giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình. Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đặc biệt là Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ra đời năm 2015 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế pháp lý về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, đưa hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đi vào nền nếp, đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Giám sát của Hội đồng nhân dân bao gồm giám sát của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân.

Căn cứ vào nội dung, chương trình giám sát đã được HĐND quyết định, Thường trực HĐND lựa chọn vấn đề bức xúc mà xã hội và cử tri quan tâm để xây dựng kế hoạch cụ thể  theo từng tháng, quý, 6 tháng, cả năm để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát hằng năm của HĐND.

Ngay đầu năm, Thường trực, các Ban HĐND huyện họp thống nhất xây dựng kế hoạch giám sát cho năm 2018. Nhờ đó, đã chủ động hơn về thời gian tổ chức giám sát và nội dung giám sát, chất lượng các đợt giám sát ngày được nâng lên, trong năm Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã tổ chức 19 cuộc giám sát trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngoài các nội dung theo luật định, Thường trực, 2 Ban HĐND huyện tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm như: công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia; thực hiện Đề án phát triển Kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch sinh thái, xây dựng Tiên Phước thành vùng đặc trưng trung du xứ Quảng (Đề án 548); tình hình quản lý hành lang an toàn giao thông; quản lý, sử dụng các quỹ đất công, đất lâm nghiệp; tình hình, tiến độ, công tác quy hoạch khai thác quỹ đất trên địa bàn; công tác giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa; giải quyết tranh chấp đất đai; khiếu nại tố cáo; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn các xã, thị trấn; việc quản lý sử dụng đất công và tham mưu việc chuyển đổi đất ở và đất lâm nghiệp... Công tác giám sát có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức giám sát, đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh. Sau các đợt giám sát Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát gửi đến các cơ quan được giám sát cũng như các ngành chức năng liên quan có giải pháp khắc phục những tồn tại đã chỉ ra. Sau khi có các kết luận giám sát, UBND huyện đã tiến hành chỉ đạo cho các ngành, địa phương thực hiện các kết luận sau giám sát. Qua các đợt giám sát các Ban HĐND huyện có cơ sở, số liệu để thẩm tra các báo cáo của UBND huyện. Đồng thời, làm cơ sở để xây dựng Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng phù hợp với yêu cầu thực tiễn địa phương, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Hoạt động giám sát của HĐND các cấp trong năm qua không những được đổi mới trong việc tổ chức thành các cuộc đi giám sát mà còn thông qua phương thức giám sát thường xuyên của Thường trực và các ban HĐND. Đó là giám sát thông qua các hoạt động thẩm tra các báo cáo, dự thảo tờ trình của UBND các cấp; thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp của UBND các cấp. Tại các kỳ họp của HĐND, hoạt động giám sát còn được thể hiện rõ qua nội dung thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn một cách thẳng thắn giữa đại biểu HĐND với người đứng đầu các cơ quan chức năng của huyện. 

Có thể thấy, bước vào nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND các cấp đã triển khai thực hiện hoạt động giám sát đạt chất lượng, hiệu quả, được nhân dân đồng tình hưởng ứng; quy trình giám sát được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật; hình thức giám sát đa dạng, phong phú như giám sát trực tiếp tại cơ sở, giám sát gián tiếp qua nghiên cứu báo cáo, giải trình của các cơ quan, đơn vị...

Qua thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND thấy rằng, kết quả của hoạt động giám sát bên cạnh việc lựa chọn nội dung giám sát đúng, trúng các vấn đề cử tri quan tâm thì kết quả giám sát phụ thuộc rất nhiều vào kết quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; thực tế có những kiến nghị không thể giải quyết ngay được mà phải có thời gian, phải có chính sách, có nguồn lực... Để việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND được đạt hiệu quả, cần quan tâm:

- Đánh giá, khảo sát trước khi giám sát.

- Cần tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát và các tổ chức, cá nhân được chất vấn tại kỳ họp. Đối với những kiến nghị đã đến thời hạn giải quyết mà chưa được thực hiện, HĐND có thể gửi văn bản nhắc nhở, đôn đốc, yêu cầu báo cáo hoặc tổ chức tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Các kiến nghị sau giám sát của HĐND muốn có kết quả tốt, cần thiết phải đưa thành nội dung giải trình, chất vấn tại các kỳ họp HĐND; đây là biện pháp kiên quyết đối với những kiến nghị thực hiện chậm, việc chấn chỉnh, khắc phục hạn chế chưa đạt yêu cầu cần được trả lời công khai để cử tri theo dõi, giám sát. 

Tác giả: NGUYỄN CHÍNH (UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện)

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)